Hoạt động du lịch Xanh: Ngày hội tái chế rác thải tại Tràng An – Bái Đính

0
3065

1. Lời mởi đầu

Cuộc sống của chúng ta được kết nối giữa cái mới và cái cũ, bởi công nghệ hiện đại và cách thức truyền thống. Một thực tế đơn giản là tất cả các môi liên kết trong mạng lưới cuộc sống đều dựa vào môi trường. Nếu chúng ta không bảo vệ môi trường của mình thì các mối liên kết đó sẽ bị tan vỡ và phân hủy.

Ngày nay, phần lớn chúng ta biết rằng những mối nguy đang hiện diện và chính loài người đã gây ra. Nhiều người trong chúng ta lo lắng cho tương lai của hành tinh chúng ta đang sống và trừ phi chúng ta có thể tìm ra một cách thức để giải quyết các vấn đề con người đã gây ra thì khi đó môi trường mới có thể tiếp tục chịu đựng.

Mỗi người chúng ta, ở bất kỳ độ tuổi nào, có thể làm điều gì đó để giúp làm chậm lại và đảo ngược lại một số thiệt hại. Chúng ta không thể để lại toàn bộ công việc giải quyết các vấn đề lại cho các chuyên gia – tất cả chúng ta đều có trách nhiệm đối với môi trường mà chúng ta đang sống. Chúng ta cần học để sống theo một cách bền vững hơn. Bởi vì dân số ngày càng tăng và cách sống đang thay đổi, chúng ta phải gìn giữ thế giới ở điều kiện tốt để cho các thế hệ mai sau sẽ có những tài nguyên như chúng ta hiện nay. Dưới đây là vài ví dụ về những mối nguy cho môi trường chúng ta và một số ý tưởng để giúp bạn làm điều gì đó cho môi trường.

Hiện tại chúng ta đang chịu đựng những hậu quả của sự thay đổi. Chúng ta cần quay trở lại những điều cơ bản và hướng đến cuộc sống ít phung phí hơn. Sống thân thiện với tự nhiên không phải là một nghiên cứu theo mốt hay xu thế, mà là một cách tiếp cận có trách nhiệm để suy nghĩ một cách khác biệt về bản thân và môi trường xung quanh bạn. Chọn cách thể hiện điều này bằng bất cứ cách thức nào mà bạn mong muốn. Kết quả sẽ là một thế giới tươi đẹp và bền vững hơn cho tất cả chúng ta. Nếu tất cả chúng ta tạo nên những thay đổi nhỏ này trong đời sống, hiệu quả sẽ vô cùng to lớn! Chúng ta có thể tạo ra một sự khác biệt chung trong cuộc sống hôm nay của mình và thay đổi một cách quyết liệt cho tương lai tốt đẹp hơn. Con cháu chúng ta sẽ cám ơn chúng ta về điều đó.

bai-dinh-trang-an

 

Chương trình “Du lịch xanh hướng tới tương lai” Với chủ đề “Bảo vệ môi trường thông qua tái sử dụng Chất thải”, Ngày hội Tái chế chất thải tại Quần thể danh thắng Tràng An lần thứ 1 – năm 2016 (sau đây gọi tắt là Ngày hội) tập trung vào các hoạt động khuyến khích cộng đồng, người dân thực hành Tiết giảm, Tái sử dụng và Tái chế chất thải, đặc biệt là đối với chất thải nguy hại, với các mục đích cụ thể:

 • Gia tăng mối quan tâm, nâng cao nhận thức và từng bước giúp người dân hình thành thói quen phân loại chất thải và thực hành Tiết giảm, Tái sử dụng và Tái chế chất thải, đặc biệt là áp dụng các giải pháp Tiết giảm, Tái sử dụng và Tái chế chất thải trong sử dụng và thải bỏ chất thải nguy hại;
 • Phổ biến, tuyên truyền cho người dân về trách nhiệm trong thu hồi và xử lý sản phẩm thải bỏ, đặc biệt là các sản phẩm có chứa thành phần nguy hại theo Quyết định 50/2013/QĐ-TTg ngày 09/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ về thu hồi và xử lý sản phẩm thải bỏ;
 • Tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích và thiết thực cho người dân toàn Tỉnh.

Ngoài ra, Ngày hội Tái chế chất thải lần thứ 1sẽ phát huy hơn nữa cho Ngày hội các năm tiếp theo, hướng tới thực hiện chỉ tiêu đến năm 2020 của Chương trình hành động số 34-CTrHĐ/TU ngày 27/11/2013 của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW “phấn đấu 80% người dân áp dụng những hành vi bảo vệ môi trường đơn giản trong sinh hoạt hàng ngày”.

2. Địa điểm

Tại chùa Bái Đính, thuộc Quần thể Danh thắng Tràng An. Xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình.

xuoi-dong-trang-an

3. Nội dung

 • Các hoạt động trước Ngày hội
 1. Hoạt động thu gom chất thải nguy hại hộ gia đình.
 2. Các Cuộc thi hưởng ứng Ngày hội
 3. Các hoạt động tuyên truyền
 4. Các hoạt động chuẩn bị cho Ngày hội
 • Các hoạt động trong Ngày hội
 1. Các hoạt động tại Sân khấu chính
 2. Khu vực các gian hàng
 3. Khu vực triển lãm
 4. Khu vực thu gom chất thải nguy hại hộ gia đình và chất thải có thể tái chế
 5. Khu vực trao đổi đồ dùng vật dụng cũ – Khu vực trò chơi

4. Thành phần tham gia

 • Các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội: Đoàn TNCS tỉnh Ninh Bình, sở tài nguyên và môi trường, sở giao dục đào tạo..;
 • Các trường đại học, cao đẳng và tổ chức hoạt động trong lĩnh vực tái chế chất thải;
 • Học sinh, sinh viên và người dân huyện Gia Viễn.

Bên cạnh thành phần tham gia các hoạt động hưởng ứng Ngày hội nêu trên, thành phần đại biểu khách mời tham dự Ngày hội bao gồm:

 • Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân Tỉnh Ninh Bình;
 • Đại diện lãnh đạo các Sở Ban Ngành của Tỉnh (Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban quản lý khu danh Thắng Tràng An. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hoá và Thể thao, Sở Thông tin và Truyền thông);
 • Đại diện lãnh đạo các Trường Đại học, cao đẳng tại địa bàn tỉnh;
 • Đại diện lãnh đạo Trường tham gia phối hợp tổ chức chương trình;
 • Phóng viên các báo đài: VTV, Đài TH Ninh Bình, Dân trí, VnEpress, 24h…

BÌNH LUẬN